Zbieracz 2×75/110 PN

Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o wielkości 110 z dwóch źródeł zasilania wężami o wielkości 75. Zawór zwrotny klapowy pozwala na samoczynne odcięcie jednego z dopływów w przypadku znacznej różnicy ciśnień zasilania.


ELMASZ
ul. Elewatorska 13/22,
15-620 Białystok

tel./fax 85 651 27 17