jeste tu: Start

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
WAZY KANALIZACYJNE KOMPOZYTOWE A15 - D400

Do oferty naszej firmy wprowadzilimy nowe wyroby jakimi s wazy kompozytowe.

S to wazy kanalizacyjne w klasach A15, B125 i D400 wykonane z kompozytów.

Wazy D400 wyposaone s w zamki oraz uszczelki gumowe, dziki czemu pokrywa wazu stabiknie przylega do korpusu. Wazy z kompozytów charakteryzuj si doskonaymi parametrami technicznymi.

Gówne zalety wazów kompozytowych to :

1. Brak kradziey - Pokrywy wazów syntetycznych nie stanowi wartoci recyklingowej, co cakowicie rozwizuje problemy zwizane z kradzie.

2. Dugotrwao - Zalecana odporno na wstrzsy, wytrzymao na zginanie, wysoka odporno na cieranie, wysoka odporno na erozj; zalecane bezpieczestwo amliwoci; nie starzeje si.

3. Estetyczny wygld - Gbokie barwy; delikatny wygld; trwao koloru pokrywy.

4. Umiarkowana cena i waga - Waga wazu syntetycznego jest nisza ni eliwnego, dziki czemu wygodniejszy jest do montau i transportu.

 
SZCZEGLNIE POLECAMY:

Prdownica hydrantowa PW-52/R (zawór kulowy)
Ogólne dane techniczne:
1. Cinienie robocze: max.1,2 MPa
2. rednica dyszy: 13 mm
3. Natenie przepywu wody przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 180 l/min
b) dla prdu rozproszonego: 125 l/min
4. Wspóczynnik wypywu K dla prdu zwartego: 126
5. Zasig rzutu przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 18 m
b) dla prdu rozproszonego: 7,2 m

Image 

NASZ NOWY PRODUKT

Nasada z tworzywa sztucznego TW 52 GW 2'' przeznaczona do instalacji wodnych, ppo w podziemnych wyrobiskach zakadów górniczych, w tym zagroonych wybuchem metanu lub pyu wglowego. Jest zaliczana do urzdze grupy I kategorii M1. Cinienie czynnika roboczego - 2,2 MPa.

Przedstawiciel: BAMAR POL Gliwice tel. 663 492 364

 
ARMATURA PRZECIWPOAROWA : Hydranty wewntrzne
hydrantyW naszej ofercie w promocyjnych cenach:

Instalacja wodocigowa wewntrzna przeciwpoarowa spenia podstawow rol w doprowadzeniu wody ganiczej do miejsc powstania poaru. Jest ona wyposaona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewntrznych lub zaworów hydrantowych umoliwiajcych podczenie wa z prdownic i pobieranie wody do celów ganiczych. Hydranty wewntrzne wykorzystywane s gównie do gaszenia poarów bdcych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skuteczno prowadzenia akcji ratowniczych zaley gównie od ich parametrów hydraulicznych.

Czytaj cao…
 
ARMATURA PRZECIWPOAROWA : Odlewy aluminiowe
Armatura przeciwpoarowa (odlewy aluminiowe):