Nasada 110 z gwintem zewn. 120×2

Nasada 75 z gwintem zewn. 80×2

Nasada 110 z gwintem zewn. 4″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie.

Nasada 110 z gwintem wewn. 4 1/2″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie. Wykonanie w/g PN-91/M-51038.

Nasada 110 z gwintem wewn. 4″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie.

Nasada 75 z gwintem zewn. 3″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie.

Nasada 75 z gwintem zewn. 2 1/2″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie. Wykonanie w/g PN-91/M-51038.

Nasada 75 z gwintem wewn. 3″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie.

Nasada 75 z gwintem wewn. 2 1/2″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie. Wykonanie w/g PN-91/M-51038.

Nasada 52 z gwintem zewn. 2″

Stosowana do połączeń szybkozłącznych węży w pożarnictwie.

Nasada hydrantowa 52 ZNAL

Nasada hydrantowa 52 wykonana jest ze stopu ZNAL/ZL5. Stosuje się ją w instalacjach wodnych, ppoż w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w tym zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Posiada stosowne dopuszczenia. Ciśnienie czynnika roboczego – 2,7 MPa. Jest zamiennikiem nasady mosiężnej.


ELMASZ
ul. Elewatorska 13/22,
15-620 Białystok

tel./fax 85 651 27 17