WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW : Urządzenia do odprowadzenia ścieków
odprowadzanie ściekówKESSEL przekonuje swoim kompletnym programem dla odprowadzania ścieków z budynków i parceli. Asortyment obejmuje niemalże wszystkie produkty używane do odprowadzania ścieków: od odpływu w domu aż do przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Produkty KESSEL znajdują zastosowanie zarówno u odbiorców prywatnych, np. w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w sektorze przemysłowym / publicznym. Należą tu m.in. zakłady gastronomiczne, hotele, stołówki, obiekty przemysłowe, parkingi, jak również budowy dróg i kanalizacji.

  • urządzenia przeciwzalewowe
  • czyszczaki
  • wpusty piwniczne
  • wpusty podwórzowe i deszczowe
  • wpusty łaxienkowe / podłogowe