jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start instalacje sanitarne biologiczne oczyszczalnie ciekw
Nastpny produkt

Biologiczne oczyszczalnie ciekw oparte na osadzie czynnym

Biologiczne oczyszczalnie cieków typu NV przeznaczone do oczyszczania cieków socjalno-bytowych pochodzcych  z gospodarstw domowych do 20 mieszkaców. Oczyszczalnie pracuj w technologii osadu czynnego z zanurzonym zoem biologicznym.

 

Zalety przydomowych oczyszczalni cieków typu NV:
 • Wysoka redukcja zanieczyszcze (do 98 % eliminacji BZT5);
 • Brak koniecznoci montowania osadnika wstpnego przed oczyszczalni;
 • Dua odporno na nierównomiernoci w dopywie cieków;
 • Wysoka odporno na zmienne temperatury zewntrzne (zarówno wysokie jak i niskie) - co jest zwizane midzy innymi z dobr konstrukcj i du stabilnoci zachodzcych procesów biologicznych w zou;
 • Oczyszczone cieki nie wydzielaj przykrych zapachów, s bezbarwne i bezwonne;
 • Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciliwa;
 • Brak elementów ruchomych, które wymagayby staego nadzoru i kontroli;
 • Duga ywotno urzdze (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli ywicy wzmocnionej wóknem szklanym);
 • Brak koniecznoci posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowan technologi (okresowe przegldy raz, dwa razy w roku, moe dokona osoba, która zapozna si uwanie z instrukcj obsugi i eksploatacji);
 • Niskie koszty eksploatacji w cigu roku;
 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania caego urzdzenia;
 • Moliwo modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyczania.
 
Dane techniczne:
 TypDobowa ilo cieków (m³/d)Liczba osóbDzienna ilo adunku (kg BZT5/d)

Wymiary (mm)Masa (kg)Moc dmuchawy (W)

h1

d

D

h2

NV-1

0,8

4<

0,26

1650

780

1830

1550

150

60

NV-2

1,44

8<

0,48

2200

780

2110

2100

230

80

NV-3

2,52

14<

0,83

3100

780

2450

3000

350

100

NV-4

3,42

19<

1,13

3300

780

3000

3000

420

120

 
Cena:PLN (netto)


Zasady i warunki skadania zamwie