jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewnętrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpożarowej , odlewów aluminiowych i żeliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start instalacje sanitarne biologiczne oczyszczalnie ścieków
Poprzedni produktNastpny produkt

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym Wobet-Hydret

Nowoczesne oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zanim dokonamy wybór konkretnego rozwiązania, należy zadać sobie pytanie: jaki wariant drenażu możemy zastosować?
Należy rozróżnić dwa etapy oczyszczania: pierwszy - zawsze w postaci osadnika gnilnego oraz drugi, którego rodzaje zostały przedstawione poniżej.

drenaż rozsączający - stosowany jest gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, oraz podłoże grunt jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.

TABELA DOBORU OCZYSZCZALNI Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM


Maksymalna liczba stałych użytkowników [RLM]

Maksy-malny przepływ średnio-dobowy [m3/d]

Poj. osadnika [m3]

Liczba komór osadnika

Długość drenażu rozsą-czającego [mb]

Typ i ilość studzienek rozdziel-czych

Ilość ciągów dren.

4

0,60

2

1-2

40-48

1 x SR-2
lub SR-3

2-3

6

0,90

3

1-2

60-72

1 x SR-3

3

9

1,35

4,5

2

96

1 x SR-4

4

10

1,50

4,5

3

105

1 xSR -5

5

12

1,80

5

3

120

1 x SR-5

5

14

2,10

6

3

144

1 x SR-2,
2 x SR-3

6

20

3,00

8

3

192

1 x SR-2,
2 x SR-4

8

25

3,75

10

3

240

1 x SR-2,
2 x SR-5

10

30

4,50

12

3

288

1 x SR-3,
3 x SR-4

12
drenaż w nasypie - stosowany gdy stały lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie 1,5 m różnicy pomiędzy ich poziomem, a drenażem.

Sam kształt nasypu może być w pewnym stopniu dostosowany do kształtu działki lub życzenia klienta. Często bywa, że jego warstwa zewnętrzna zostaje przekształcona w ogród skalny z roślinnością o bardzo płytkim systemie korzeniowym (trawy, wrzosy, kwiaty).


 

filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest gdy występuje problem związany ze bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina)

Filtr piaskowy może zostać dodatkowo wyposażony w przepompownię co umożliwi podniesienie poziomu odpływu z filtra lub posadowienie go w nasypie. Porcjowanie dopływu do filtra przyczyni się również do polepszenia jego efektywności.

Odprowadzenie do studni chłonnej może się odbyć po uzyskaniu danych (np. z badań geologicznych), iż pod warstwą słabo przepuszczalną jest warstwa o większym stopniu wodochłonności (np. pod gliną znajduje się piasek). Studnia chłonna nie powinna być instalowana w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych, a krajowe przepisy określają, że od dna studni poziom wody gruntowej powinien być oddalony o 1,5 Cena:PLN (netto)


Zasady i warunki skadania zamwie