jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewnętrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpożarowej , odlewów aluminiowych i żeliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start instalacje sanitarne biologiczne oczyszczalnie ścieków
Poprzedni produkt

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.

Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać: rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Eksploatacja oczyszczalni:
- wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
- wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata
- zaleca się stosowanie biopreparatów

 

Nazwa oczyszczalni
Ilość użytkowników
(RLM)
Typ osadnika
Pojemność osadnika/ów
m3
Ilość studzienek
szt.
EURO 2000
4 - 5
OS-PO-2000
2,0
1
EURO 3000
6 - 7
OS-PO2-3000
3,0
1
EURO PI 2000
4 - 5
OS-PI-2000
2,0
1
EURO PI 3000
6 - 7
OS-PI-3000
3,0
1
Nowość 2007
EURO SOLID 2000
4 - 5
OS-PO2-2000
2,0
1
EURO ST 2000
4 - 5
dowolny
2,0
2
EURO ST 3000
6 - 7
dowolny
3,0
2
EURO 4000
8 - 10
OS-PI
4,0
2
EURO 5000
11 - 12
OS-PI
5,0
2
EURO 6000
13 - 15
OS-PI
6,0
2
Oferujemy również niestandardowe komplety oczyszczalni - zaprojektowane do potrzeb użytkowników


oczyszczalnie przydomoweoczyszczalnie przydomowe
Cena:PLN (netto)


Zasady i warunki skadania zamwie