jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start armatura przeciwpoarowa zawory hydrantowe
Poprzedni produkt

Zawr hydrantowy ZH-25

Stosowany jest jako jeden z elementów wchodzcych w skad hydrantu wewntrznego 25. Umieszczony jest na instalacji wodocigowej wewntrznej, przeciwpoarowej wyposaony w nasad 25, pozwalajc na podczenie wy poarniczych. Dziki zastosowaniu we wrzecionie gwintu trapezowego o duym skoku, moliwe stao si szybkie otwarcie i zamknicie zaworu.


Charakterystyka techniczna zaworu hydrantowego ZH-25

 • max. cinienie czynnika roboczego: 1,2 MPa
 • rednica nominalna: DN 25
 • zakoczenie wylotu: nasada 25 wg PN-91/M-51038
 • gwint przycza: G1 zewntrzny
 • masa: 0,395 kg
 • wysoko zaworu przy penym otwarciu: 140 mm

Oferujemy równie
 • gowic zaworu ZH-25
 • pokrto zaworu ZH-25

Materia
 • korpus, gowica, pokrto - odlewy aluminiowe ze stopu AK11 (AISi11)
 • wrzeciono - mosidz MO58
 • uszczelki - guma

Cena:PLN 43,00 (netto)


Zasady i warunki skadania zamwie