jeste tu:

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
SZCZEGLNIE POLECAMY: Drukuj Email

Prdownica hydrantowa PW-52/R (zawór kulowy)
Ogólne dane techniczne:
1. Cinienie robocze: max.1,2 MPa
2. rednica dyszy: 13 mm
3. Natenie przepywu wody przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 180 l/min
b) dla prdu rozproszonego: 125 l/min
4. Wspóczynnik wypywu K dla prdu zwartego: 126
5. Zasig rzutu przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 18 m
b) dla prdu rozproszonego: 7,2 m

Image 

NASZ NOWY PRODUKT

Nasada z tworzywa sztucznego TW 52 GW 2'' przeznaczona do instalacji wodnych, ppo w podziemnych wyrobiskach zakadów górniczych, w tym zagroonych wybuchem metanu lub pyu wglowego. Jest zaliczana do urzdze grupy I kategorii M1. Cinienie czynnika roboczego - 2,2 MPa.

Przedstawiciel: BAMAR POL Gliwice tel. 663 492 364

 
nastpny artyku »