jeste tu:

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Urzdzenia do odprowadzenia ciekw Drukuj Email
KESSEL przekonuje swoim kompletnym programem dla odprowadzania cieków z budynków i parceli. Asortyment obejmuje niemale wszystkie produkty uywane do odprowadzania cieków: od odpywu w domu a do przycza do sieci kanalizacyjnej. Produkty KESSEL znajduj zastosowanie zarówno u odbiorców prywatnych, np. w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w sektorze przemysowym / publicznym. Nale tu m.in. zakady gastronomiczne, hotele, stoówki, obiekty przemysowe, parkingi, jak równie budowy dróg i kanalizacji.

  • urzdzenia przeciwzalewowe
  • czyszczaki
  • wpusty piwniczne
  • wpusty podwórzowe i deszczowe
  • wpusty axienkowe / podogowe
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »