jeste tu:

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Wpusty posadzkowe Drukuj Email
ImageI azienka, i piwnica
Wpusty powinny znale si w takich pomieszczeniach, jak azienki i anie (szczególnie w miejscach publicznych i pomieszczeniach higieniczno-sanitranych). Ich zadaniem jest odprowadzenie wody z podogi - moe to by woda pochodzca z zabiegów higienicznych (np. natryski), sprztania pomieszczenia oraz z sytuacji awaryjnych (np. uszkodzenie rury). Wpusty, stosowane w azienkach, mog by wykonywane z tworzyw sztucznych, co uatwia utrzymanie ich w czystoci. Ze wzgldów estetycznych równie czsto wybiera si wpusty wykonane ze stali nierdzewnej.

Balkon i taras
Czsto budynek jest zaprojektowany tak, e nie uwzgldnia si odprowadzania wody z tarasu lub balkonu. Tymczasem te czci budynku równie powinny mie wpusty - mog one mie nisz klas wytrzymaoci. Dobrym rozwizanieniem s wpusty narone (syfonowane), które mog stanowi uzupenienie systemu rynnowego. S one wykonane z tworzyw sztucznych, w produkcji których zwrócono uwag na poprawienie niektórych parametrów: odporno na dziaanie promieni UV, rodki chemiczne i czynniki atmosferyczne.

Zalety wpustów KESSEL:

 • System budowy zespoowej
 • Rónorodno materiaów
 • Wszystkie nasady s obracane z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo wyposaenia w dodatkowe elementy (Fire-Kit i Multistop)
 • Wpusty do kadej zabudowy
 • Konierze do rónorodnego uszczelniania
 • Wpusty o innowacyjnym i nowoczesnym wzornictwie

WPUSTY PIWNICZNE

ImageImage
 • Pogbiona zabudowa za pomoc przewodu DN 150
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami
ImageImage
 • Moliwo przezbrojenia na wpust piwniczny „Der Universale” z klap zwrotn
 • Róne moliwoci podczenia króców dopywowych
 • Nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

WPUSTY PODOGOWE
ImageImage
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

WPUST Z SEPARATOREM OLEJU

Image

 • Wpust z separatorem oleju DN100 1,0 l/s, nr kat. 52101
 • Z dwiema klapami zwrotnymi

Image

WPUST AZIENKOWY CLASSIC

ImageImage
 • Klasyczny odpyw do zastosowania wewntrz i zewntrz budynków
 • Staa uszczelka wargowa
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Zalety wpustu Classic:

 • Materia – ABS
 • Kratka – stal nierdzewna
 • czona technologia ( 2K)
 • Przepustowo – 0.9 litrów / sekund
 • Wszystkie kratki systemu 100 dopasowane do wpustu Classic
 • Z lub bez wymiennego syfonu
 • Nasada z kratk ze stali nierdzewnej
 • Z odpywem DN 50 lub DN 70

WPUST AZIENKOWY "DER SUPERFLACHE"
ImageImage
Image
 • Do najniszej zabudowy (minimalna wysoko zabudowy 90 mm)
 • Elastyczny króciec odpywowy
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Zalety wpustu Der Superflache:

 • Materia – PP
 • Kratka – Stal nierdzewna
 • Technologia 2K
 • Przepustowo – 0.9 litrów / sekund
 • Wysoko – 80 mm (bez kratki)
 • Dostpny bez bocznego króca odpywowego, z jednym krócem DN 40 lub z trzema krócami dopywowymi DN 40
 • Wszystkie kratki systemu 100 dopasowane do „der Superflache”
 • Elastyczny odpyw DN 50 – atwe czenie / mniej czci czcych

WPUST AZIENKOWY GIRO
ImageImage
Image
 • 1 dopyw DN 50 obracany o 360° / 4 dopywy DN 50 obracane o 360°
 • Elastyczny króciec odpywowy
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Zalety wpustu GIRO:

 • Materia – PP
 • Kratka – Stal nierdzewna
 • Technologia 2K
 • 1 lub 4 króce dopywowe DN 50 z moliwoci obrotu o 360°
 • Elastyczny króciec odpywowy DN 50 – atwe czenie / mniej czci czcych
 • Obrotowa nasada, moliwo nachylenia oraz regulacji wysokoci teleskopowej
 • Wszystkie kratki systemu 125 dopasowane do wpustu Giro
 • Przepustowo – 1.3 litrów / sekund

Wpusty podogowe ze stali nierdzewnej
ImageImage
 • Miejsca zabudowy: kuchnie przemysowe, pomieszczenia higieniczne
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami
ImageImage
Odpywy liniowe ze stali nierdzewnej

 • Miejsca zabudowy: kuchnie przemysowe, pomieszczenia higieniczne
 • Indywidualne rozwizania, wykonania specjalne

Wpusty podogowe z eliwa
ImageImage
 • Miejsca zabudowy: budynki uytku publicznego, powierzchnie z ruchem jezdnym samochodów osobowych
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami
ImageImage
System wpustów podwórzowych 200 / 400
ImageImage
 • Miejsca zabudowy: powierzchnie przemysowe, z ruchem jezdnym samochodów osobowych/ ciarowych
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami
ImageImage
Wpust podwórzowy – System 200

Image
Image

Wpust deszczowy – System 200

ImageImage

Wkadka przeciwpoarowa – Fire Kit
ImageImage
 • Fire – Kit (ochrona przeciwpoarowa, syfon)
 • Do instalacji przy wpustach z pionowym krócem odpywowym DN 70 i DN 100
 • Zgodny ze standardem ochrony przeciwpoarowej F 120
 • Do budynków biurowych oraz wielorodzinnych

Wpusty z konierzem dociskowym
ImageImage
 • Miejsca zabudowy: powierzchnie wilgotne i mokre
 • Do uszczelnie bitumicznych
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Image

Wpusty z konierzem do uszczelnie klejonych
Image
 • Miejsca zabudowy: azienki, prysznice, kuchnie
 • Do uszczelnie klejonych
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Image

Wpusty z konierzem zaciskowym
Image
 • Miejsca zabudowy: szpitale, szkoy
 • Do wykadzin podogowych
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Image

Wpusty z konierzem do uszczelnie pynn mas izolacyjn
Image
 • Miejsca zabudowy: azienki, prysznice, kuchnie
 • Z konierzem do uszczelnie pynn mas izolacyjn
 • Obracana nasada z moliwoci pochylenia, z regulacj wysokoci
 • Moliwo dozbrojenia dodatkowymi czciami

Image
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »