jeste tu:

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
ARMATURA PRZECIWPOAROWA : Hydranty wewntrzne Drukuj Email
hydrantyW naszej ofercie w promocyjnych cenach:

Instalacja wodocigowa wewntrzna przeciwpoarowa spenia podstawow rol w doprowadzeniu wody ganiczej do miejsc powstania poaru. Jest ona wyposaona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewntrznych lub zaworów hydrantowych umoliwiajcych podczenie wa z prdownic i pobieranie wody do celów ganiczych. Hydranty wewntrzne wykorzystywane s gównie do gaszenia poarów bdcych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skuteczno prowadzenia akcji ratowniczych zaley gównie od ich parametrów hydraulicznych.

Hydrant wewntrzny - jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodocigowej obudowany szafk i wyposaony w w poarniczy i prdownice. Moe by o rednicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji poarów w zarodku wszdzie tam gdzie jako rodek ganiczy stosuje si wod.

Sposób uycia hydrantu jest nastpujcy:
  • otworzy drzwiczki szafki sprawdzi czy podczony jest w i prdownica,
  • rozwin odcinek wa w caoci unikajc zagi i zaama,
  • skierowa strumie wody na miejsce poaru.

Obsug hydrantu powinny stanowi dwie osoby, jedna obsuguje prdownice a druga obsuguje zawór hydrantowy dawkujc ilo wody. Wod nie gasimy urzdze pod napiciem elektrycznym oraz w ich obrbie jak równie innych substancji, które z woda tworz gazy palne np. karbid.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »