jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start armatura przeciwpoarowa hydranty wewntrzne

W tej kategorii dostpnych jest: 4 produktw.
Stron: 1

hydranty wewntrzne

Hydrant wewntrzny HW 52 z wem pasko skadanym 20m


Instaluje si w budynkach i innych obiektach budowlanych na stae poczonych ze ródem zasilania w wod do wykorzystania przez uytkowników obiektu.
Produkowany jest w wersji do zawieszania na cianie (HWZ 52) lub zabudowania we wnce w cianie (HWW 52. HWR 52)
Cena: PLN 410 (netto)

Hydrant wewntrzny 25/30m


Zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodocigowej obudowany szafk i wyposaony w w poarniczy o dugoci 30 metrów i prdownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji poarów w zarodku wszdzie tam gdzie jako rodek ganiczy stosuje si wod.

Uwaga:

Prdownica rozczna z wem, gboko tylko 20 cm.

Cena: PLN na zapytan (netto)

Hydrant wewntrzny 25/20m


Zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodocigowej obudowany szafk i wyposaony w w poarniczy o dugoci 20 metrów i prdownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji poarów w zarodku wszdzie tam gdzie jako rodek ganiczy stosuje si wod.

Uwaga:

Prdownica rozczna z wem, gboko tylko 18 cm.
Cena: PLN na zapytan (netto)

Hydrant wewntrzny HW 52 z wem pasko skadanym 15m


Instaluje si w budynkach i innych obiektach budowlanych na stae poczonych ze ródem zasilania w wod do wykorzytania przez uytkowników obiektu.
Produkowany jest w wersji do zawieszania na cianie (HWZ 52) lub zabudowania we wnce w cianie (HWW 52. HWR 52)

Cena: PLN 390 (netto)

Zasady i warunki skadania zamwie