jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewnętrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpożarowej , odlewów aluminiowych i żeliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start instalacje sanitarne biologiczne oczyszczalnie ścieków

W tej kategorii dostpnych jest: 3 produktw.
Stron: 1

biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków oparte na osadzie czynnym


Biologiczne oczyszczalnie ścieków typu NV przeznaczone do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych pochodzących  z gospodarstw domowych do 20 mieszkańców. Oczyszczalnie pracują w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym Wobet-Hydret


Nowoczesne oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST


Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.

Zasady i warunki skadania zamwie